|  Start
Hjälp

GoDaddy Hjälp

Increasing User File Upload Limits Using php.ini on Your Linux Server

Warning: For the shared hosting version of these instructions, see PHP upload limits on shared hosting

Note: The location of your php.ini file can vary, depending on your operating system/control panel combination. If you are using Fedora 4 with Parallels Plesk Panel, for example, this file is in the following location: /etc/php.ini

If you are using a different operating system and/or control panel, you can find the location of your php.ini file by running the following from your command line:

php -i | grep php.ini

There are two variables within your php.ini file that are responsible for managing user file uploads.

  • post_max_size This variable determines the maximum amount of data that PHP will accept in a single form submission using the POST method. Its default value is 8 MB, as shown below:
    post_max_size = 8M
  • upload_max_filesize This variable limits the size of an individual file uploaded to your site. Its default value is 2 MB, as shown below:
    upload_max_filesize = 2M

An increase in the value of these variables expands user file upload limits.

Note: After making changes to php.ini, you must perform an httpd restart for them to take effect. This is accomplished by running the following from your command line:

/etc/init.d/httpd restart

Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.