|  Start
Hjälp

GoDaddy Hjälp

Hugg in: Gå igenom listan med viktiga artiklar

Här är en lista över de flesta hjälpartiklarna om webbsäkerhet och säkerhetskopior. Använd den som en guide när du konfigurerar din webbsäkerhet, rensar din webbplats eller säkerställer att du får en daglig säkerhetskopia av ditt arbete.

Första steg

Konfigurera din plan för webbsäkerhet och skanna din webbplats.

Konfiguration av brandvägg för webbapplikation (WAF)

Om du använder Webbsäkerhet kan du behöva konfigurera WAF.

Rensa din webbplats

Om skadlig kod hittas på din webbplats finns det några extra steg som du behöver gå igenom efter en rensning.

Säkerhetskopiering av webbplats

Du behöver konfigurera dina säkerhetskopior av webbplatsen så att du inte förlorar data och har möjlighet att återställa din webbplats längre fram.


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.