Workspace Email Hjälp

Har jag IMAP- eller POP-inställningar?

Ta read på om ditt Workspace Email-konto är IMAP- eller POP-aktiverat. Vi rekommenderar att du använder IMAP-inställningar för att konfigurera e-post.

Workspace-abonnemangIMAP-aktiveratPOP-aktiverat
Unlimited Businessxx
Businessxx
Personalxx
Freex

Om du är osäker på vilken typ av abonnemang du har, följ dessa steg:

  1. Gå till ditt GoDaddy Mina produkter -sidan. Du kan uppmanas att logga in.
  2. Hitta Workspace Email och välj pilen för att visa ditt abonnemang.
  3. Om ditt e-postabonnemang kallas Free har du POP-aktiverad e-post. Om inte kan du använda IMAP för att ställa in din e-post.

Mer information