|  Start
Hjälp

Domäner Hjälp

Hantera kontoadministratörer för domännamn

Kontoadministratörer kan hantera dina domännamn från separata konton utan direkt tillgång till ditt konto eller din faktureringsinformation.

Läs

om du vill ha mer information om kontoadministratörens roll när det gäller tillgång till dina domännamn.

OBS! Den här artikeln gäller bara domännamn. Information om hur du konfigurerar administratörer för värdtjänstkonton finns i

.

Nedan beskris hur du ger kontoadministratörer behörighet att hantera domännamn.

Lägga till kontoadministratörer

Så här lägger du till kontoadministratörer

Det första steget i att ge en kontoadministratör tillgång till inställningarna för ditt domännamn är att bjuda in denne till att vara din kontoadministratör.

 1. Logga in på Kontohanteraren.
 2. I delen Mitt konto klickar du på Inställningar.
 3. Klicka på Kontoadministratör.
 4. Fyll i fälten för kontoadministratör och klicka sedan på Bjud in.

Din nya kontoadministratör får ett e-postmeddelande med ämnet "Inbjudan till att hantera resurser för [ditt namn]". E-postmeddelandet innehåller en länk för att acceptera inbjudan till kontoadministratör. Den nya kontoadministratören måste antingen skapa ett nytt konto eller logga in på ett befintligt konto för att acceptera inbjudan.

Ge kontoadministratörer behörighet

När den nya kontoadministratören accepterar inbjudan kan du tilldela denne domännamn som ska hanteras. Du kan ha de tilldelade domännamnen i en separat mapp så att det är enkelt att tilldela dem genom att skapa en mapp i Domänhanteraren med behörigheten Kontoadministratör.

OBS! Du måste ha premium-DNS för att kunna ge dina kontoadministratörer DNS-tillgång och redigera behörigheter.

Så här ger du kontoadministratörer behörighet

 1. Logga in på Kontohanteraren.
 2. Bredvid Domäner klickar du på Starta.
 3. Gå till delen Avancerade alternativ. Under Mappar klickar du på Lägg till mapp. Om delen Avancerade alternativ inte visas klickar du på pilen till vänster om domännamnen.
 4. Ge mappen ett namn och klicka sedan på Lägg till kontoadministratör.

  OBS! Du kan även använda mappar som redan finns.

 5. Välj den kontoadministratör som ska ha behörighet för mappen i listan Kontoadministratör och välj sedan ett av följande alternativ:
  • Administratörstillgång – Hantera följande domännamnsfunktioner: kontakter, namnservrar, värdar, vidarebefordran av domäner, låsning/upplåsning, automatisk förnyelse, avbeställning och underdomäner
  • Anpassad åtkomst — Styr endast de funktioner du väljer
  • Skrivskyddad åtkomst — Visa endast domännamn utan att hantera styra funktioner
  • Ingen — Låt inte kontoadministratören komma till denna mapp
 6. Klicka på OK.

Tilldela domännamn till kontoadministratörer

När kontoadministratören har tillgång till mapparna kan han/hon hantera de domännamn som tilldelats deras mappar.

Så här tilldelar du domännamn till kontoadministratörer

 1. Logga in på Kontohanteraren.
 2. Bredvid Domäner klickar du på Starta.
 3. Håll markören över mappen med de domännamn som du vill tilldela kontoadministratören. Välj Redigera på den nedrullningsbara menyn.
 4. Välj administratör och kontobehörighet.
 5. Klicka på Spara.

OBS! För att lägga till domäner i en mapp måste du först skapa mappen. När du väl har skapat den går du till fönstret Alla domäner i Domänhanteraren och markerar de domäner du vill ha i den mappen. Gå sedan till Ordna och välj Lägg till i mapp.

Tilldela roller till kontoadministratörer

Du kan definiera och tilldela behörighetsprofiler till dina kontoadministratörer.

 • Admin — Detta är den strängaste åtkomstnivån. Din kontoadministratör kan anta alla roller som du har definierat.
 • Anpassad åtkomst — Ange de roller du vill tilldela kontoadministratören:
  • Kontakter — Kontoadministratören får ändra kontaktuppgifter för anförtrodda domännamn såväl som Nexus-information för .us domännamn.
  • Namnservrar — Kontoadministratören får ändra namnserveruppgifter för anförtrodda domännamn.
  • Värdar — Kontoadministratören får styra värdsammanfattningen för anförtrodda domännamn.
  • Vidarebefordran av domän — Kontoadministratören får styra inställningarna för vidarebefordran av domännamnet för anförtrodda domännamn.
  • Automatisk förnyelse — Kontoadministratören får ställa in huruvida anförtrodda domännamn ska förnyas automatiskt när de upphör.
  • Säga upp — Kontoadministratören får säga upp de anförtrodda domännamnen.
  • Underdomäner — Kontoadministratören får sköta underdomäninställningarna för de anförtrodda domänerna.
 • Skrivskyddad — Kontoadministratören får se anförtrodda domännamn men får inte göra ändringar.

Ta bort kontoadministratörer

Du kan ta bort kontoadministratörernas tillgång till dina domännamn i dina kontoinställningar.

 1. Logga in på Kontohanteraren.
 2. Gå till delen Mitt konto, klicka på Inställningar och sedan på Kontoadministratör.
 3. Välj den kontoadministratör som du vill ta bort på menyn Kontoadministratör och klicka sedan på Återkalla.

Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.