|  Start
Hjälp

SSL-certifikat Hjälp

Förnya ditt SSL-certifikat

Att förnya ditt SSL består av flera steg som varierar beroende på certifikattyp och var din webbplats är lagrad. Även om ditt SSL förnyas automatiskt måste du ändå tillämpa förnyelsekrediten och inlämna en begäran om förnyelse via ditt konto.

Du kan köpa och tillämpa SSL-förnyanden under förnyelseperioden som varar 90 dagar: Från 60 dagar före utgångsdatum till 30 dagar efter utgångsdatum.

Om ditt certifikat exempelvis går ut den 15 juni måste du köpa och utnyttja förnyelsekrediten mellan den 15 april och 15 juli.

När du har köpt förnyelsekrediten eller ditt SSL förnyas automatiskt måste du tillämpa krediten på det SSL som går ut och slutföra begäran om förnyelse. Om SSL upphöra och du inte lämnar in begäran om förnyelse inom 90 dagar, kommer den tidigare säkrade webbplatsen att visa ett felmeddelande.

Med början den 1 juli 2014 kan du förnya SSL-certifikat i högst 3 år.

Så förnyar du ditt SSL-certifikat

 1. Logga in på Kontohanteraren.
 2. Klicka på SSL-certifikat.
 3. Gör något av följande:
  • För att köpa ett förnyelsekredit, klicka på Förnya och sedan på Till kassan. Slutför transaktionen för förnyandet och gå sedan tillbaka till listan på nätverksnamn.
  • Om debiteringen av förnyandet redan har slutförts, gå vidare till nästa steg.
 4. Klicka på Starta för det certifikat du vill förnya.
 5. Välj det alternativ du vill använda för att förnya ditt certifikat och klicka sedan på Begär certifikat.

Ytterligare steg som krävs visas på denna sida.

När ditt förnyade SSL-certifikat har utfärdats, installera det på din webbplats:

 • Om du valde en domän som är lagrad hos oss när du begärde ditt certifikat installerar vi certifikatet automatiskt.
 • Om du skickade en CSR (begäran om certifikatsignering), se e-post från oss med mer information om hur du installerar det nya certifikatet på din server. Du måste ladda ner och installera båda certifikatfilerna. Se Installera ett SSL: Serverinstruktioner för installationsanvisningar.

Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.