|  Start
Hjälp

GoDaddy Hjälp

Fjärranslutning till delade värdtjänstdatabaser

Om du vill fjärransluta till databasen på ditt delade värdtjänstkonto (mer information) aktiverar du anslutningen olika beroende på vilken typ av värdtjänst du har (mer information).

Typ Så här aktiverar du fjärranslutning till databaser
Klassisk och webb Du måste aktivera direkt databasåtkomst när du konfigurerar den – det går inte att aktivera den senare. För mer information, se Skapa MySQL- eller SQL-serverdatabaser för ditt värdtjänstkonto.1
cPanel Fjärranslutningar stöds men måste aktiveras (mer information).
Plesk Fjärrdatabasanslutningar för både MySQL och MS SQL aktiveras som standard.

1 Gratiskonton för värdtjänster för webbhotell kan inte aktivera direkt databasåtkomst. Om du vill uppgradera ditt värdtjänstkonto kan du läsa Uppgradera ditt värdtjänstkonto.

OBS! Direkta databasanslutningar stödjer inte SSL-anslutningar.

Så här går fjärranslutning till

Om du vill fjärransluta till din databas måste du använda program för databashantering som MySQL Query Browser, MySQL Workbench eller Microsoft SQL Server Management Studio Express.

Programinställningar

Program som fjärransluter till databaser använder liknande inställningar. Du kan hitta den speciella information som gäller för databasen med hjälp av Visa databasdetaljer med delade värdtjänstkonton.

Fält Vad man ska ange...
Värdnamn eller Server Din databas värdnamn
Port MySQL: 3306
MS SQL: 1433
Användarnamn Databasanvändarens användarnamn
Lösenord Databasanvändarens lösenord
Databas Namnet på databasen (för webb- och klassiska värdtjänster är det här samma som användarnamnet)

Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.