|  Start
Hjälp

GoDaddy Hjälp

Find passwords for application you installed through GoDaddy

GoDaddy Hosting Connection® is an online shared hosting community through which you can install and manage many free applications.

Note: We cannot provide application support after installation. For post-installation support, contact the application vendor through the website provided.

Follow these instructions to locate your GoDaddy Hosting Connection Application.

To View Your Password for GoDaddy Hosting Connection Applications

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
  4. In the Popular Apps panel of the Hosting Control Panel, click Show All.
  5. Click Manage My Applications.
  6. Next to the application you want to use, click View and manage details.
  7. Click Admin Settings.
  8. The Admin Name is your user name. Click [Show] to view the password.

Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.