|  Start
Hjälp

GoDaddy Hjälp

Felsökning för anslutning till mitt Workspace Email-konto

Om du har svårt att ansluta till ditt e-postkonto med en e-postklient finns det flera felsökningsåtgärder du kan pröva. För tillfället kan du fortfarande läsa din e-post i Webbmejl.

Kontrollera inställningarna för SMTP-relä

Se till att du har konfigurerat SMTP-relä i ditt e-postkonto. Mer information finns i Kontrollera inställningarna för SMTP-relä.

Kontrollera dina mailservernamn

  1. Logga in på Webbmejl. Använd ditt Workspace Email-användarnamn och -lösenord (GoDaddy-användarnamnet och -lösenordet fungerar inte här).
  2. Välj Verktyg > Konfigurationscenter för e-post.
  3. Du kan se ingångs- och utgångsinställningar för servrar.

Redigera dina portinställningar

Internetleverantören kan blockera e-postklientens standardportsinställningar. Du kan använda de här alternativa portarna för servernamnet som du använder.

Utan SSL:

Protokoll Typ Port
IMAP Inkommande 143
POP Inkommande 110
SMTP Utgående 25, 80, 3535

Med SSL/TLS:

Protokoll Typ Port SSL/TLS
IMAP Inkommande 993 SSL
POP Inkommande 995 SSL
SMTP Utgående 465 SSL
SMTP Utgående 587 TLS

Kontrollera om det finns e-postbegränsningar

Det finns begränsningar för Workspace Email-kontot som kan påverka möjligheterna att skicka e-post.

  • Kontrollera meddelandestorleken.
  • Kontrollera antalet mottagare du skickar till.
  • Kontrollera att du inte har överskridit daggränsen för reläer. (Ett relä är ett meddelande eller en mottagare som använder SMPT-tjänsten, så om du skickar ett meddelande till 30 personer räknas detta som 30 reläer.)

Mer information


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.