Workspace Email Hjälp

Felsökning för anslutning till mitt Workspace Email-konto

Om du har svårt att ansluta till ditt e-postkonto med en e-postklient finns det flera felsökningsåtgärder du kan pröva. För tillfället kan du fortfarande läsa din e-post i Webbmejl.

Kontrollera inställningarna för SMTP-relä

Se till att du har konfigurerat SMTP-relä i ditt e-postkonto.

Kontrollera dina mailservernamn

  1. Logga in på Webbmejl. Använd ditt Workspace Email-användarnamn och -lösenord (GoDaddy-användarnamnet och -lösenordet fungerar inte här).
  2. Välj Verktyg > Konfigurationscenter för e-post.
  3. Du kan se ingångs- och utgångsinställningar för servrar.

Redigera dina portinställningar

Internetleverantören kan blockera e-postklientens standardportsinställningar. Du kan använda de här alternativa portarna för servernamnet som du använder.

Utan SSL:

ProtokollTypPort
IMAPInkommande143
POPInkommande110
SMTPUtgående25, 80, 3535

Med SSL/TLS:

ProtokollTypPortSSL/TLS
IMAPInkommande993SSL
POPInkommande995SSL
SMTPUtgående465SSL
SMTPUtgående587TLS

Kontrollera om det finns e-postbegränsningar

Det finns begränsningar för Workspace Email-kontot som kan påverka möjligheterna att skicka e-post.

  • Kontrollera meddelandestorleken.
  • Kontrollera antalet mottagare du skickar till.
  • Kontrollera att du inte har överskridit daggränsen för reläer. (Ett relä är ett meddelande eller en mottagare som använder SMPT-tjänsten, så om du skickar ett meddelande till 30 personer räknas detta som 30 reläer.)

Mer information