Workspace Email Hjälp

Felsökning av Outlook 2010 och 2013

Använd följande information för att felsöka vanliga problem när du konfigurerar e-post i Outlook. Under tiden kan du använda Workspace-webbmejl för att läsa och skicka e-postmeddelanden.

Innan du provar några felsökningssteg ska du försöka konfigurera din e-post manuellt i Outlook:

Steg 1: Kontrollera att du kan ansluta till Workspace-e-posten

Anslut först till Workspace Mail i din webbläsare för att se till att du har ett konto och att ditt användarnamn och lösenord fungerar. Gå tillhttp://email.secureserver.net och logga in.

Om du inte kan logga in kontrollerar du att ditt e-postkonto är konfigurerat och att du har rätt e-postadress och lösenord. Du kan behöva kontakta systemadministratören som konfigurerade ditt konto. Mer information finns iSkapa mitt Workspace e-postkonto ellerÅterställ en användares Workspace Email-lösenord .

Steg 2: Kontrollera dina inställningar

Det kan vara knepigt att lägga till server- och kontoinformation, det är lätt att skriva fel på en bokstav eller två. Kolla att du använder rätt inkommande och utgående servrar (värdnamn), e-postadress och lösenord för att ansluta till ditt e-postkonto.

Dina servernamn kan också skilja sig från vår standardinställning beroende på vilken typ av e-postabonnemang du har och var du har köpt det. Se Server- och portinställningar för Workspace Emailför mer information.

Steg 3: Återställ ditt lösenord

Om du har bekräftat att ditt lösenord är korrekt genom att logga in men du ändå inte kan konfigurera e-post via Outlook, återställ ditt Workspace Email-lösenord . (Du kan använda samma lösenord igen.)

När du har återställt lösenordet försöker du konfigurera e-postkontot på nytt.

Steg 4: Prova olika SMTP-portar

SSL och port 465 fungerar för det mesta. Om du kan ta emot e-post men kan inte skicka några meddelanden i Outlook, kolla att du använder rätt portnummer.

Ibland blockerar internetleverantörer eller nätverksleverantörer särskilda portar av säkerhetsskäl. Om grundinställningarna inte fungerar kan du prova alternativa portar.

Så här ändrar du dina Outlook-inställningar för SMTP-portar

  1. Gå till Microsoft Outlook 2010. Klicka på Arkiv och klicka sedan på Kontoinställningar.
  2. Välj det konto som du vill ändra och klicka på Ändra.
  3. Klicka på Fler inställningar ... och välj fliken Avancerat.
  4. Bredvid Använd följande typ av krypterad anslutning väljer du SSL.
  5. Bredvid Utgående server (SMTP) skriver du 465. Klicka på OK och sedan på Nästa.
  6. Om dessa inställningar inte fungerar, upprepa steg 1–3 och välj Ingen under Använd följande typ av krypterad anslutning. Prova dessa andra portar för Utgående server (SMTP): 80, 3535 eller 25.
  7. Klicka på OK och Nästa för att se om de andra portarna fungerar.

Steg 5: Kontakta kundsupport

Om du gått igenom dessa steg och fortfarande inte kan få ditt e-postkonto att fungera med din utrustning, var god kontrollera kundsupporten. Vi har tillgång till ytterligare verktyg och det kan vara något problem med ditt e-postkonto som vi kan lösa.

Obs! Som hjälp till våra kunder ger vi information om hur vissa produkter från andra företag används, men vi varken rekommenderar eller stöder dessa produkter. Vi tar inte heller något ansvar för produkternas funktion och pålitlighet. Varumärken och logotyper från tredje part är registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Med ensamrätt.

Mer information