Workspace Email Hjälp

Felsöka Workspace Email-konfiguration på iPhone

Det kan vara riktigt irriterande när det inte går att konfigurera e-post. Använd de här tipsen för att lösa problem när du konfigurerar e-post på iPhone eller iPad.

Steg 1: Se till att du kan ansluta till e-post för mobil

Använd e-post för mobil och bekräfta att du har ett konto och att ditt användarnamn och lösenord fungerar. Gå till mobilemail.godaddy.com och logga in.

Om du inte kan logga in, kolla att ditt e-postkonto är konfigurerat och du har rätt e-postadress och lösenord. Du kanske behöver kontakta personen som konfigurerade ditt e-postkonto.

Steg 2: Återställ ditt lösenord

Om du inte kan komma in på din e-post för att lösenordet inte stämmer kan du återställa ditt Workspace Email-lösenord. När du har återställt lösenordet försöker du konfigurera e-postkontot på nytt.

Steg 3: Kontrollera dina inställningar

Kolla att du använder rätt inkommande och utgående servrar (värdnamn), e-postadress och lösenord för att ansluta till ditt e-postkonto.

Obs! Se till att din e-postadress/ditt användarnamn och lösenord har angetts korrekt, eftersom vissa klienter gör dessa fält valfria. Dessa krävs för att klienten ska kunna ansluta till våra e-postservrar.

Dina servernamn kan även skilja sig från våra standardinställningar, beroende på vilken typ av e-postpaket du har och var du har köpt det.

Steg 4: Prova olika SMTP-portar

Som standard använder din enhet SSL och port 465 för SMTP. Om du kan ta emot e-post men det inte går att skicka från din enhet kan du kontrollera att du använder SSL och port 465. Vissa ISP:er eller nätverksleverantörer spärrar vissa portar av säkerhetsskäl. Om standardinställningarna inte fungerar kan du pröva med andra portar.

Ändra inställningar för SMTP-portar på din iPhone eller iPad:

  1. Öppna appen Inställningar.
  2. Välj Mail-appen.
  3. Välj Konton.
  4. Välj det Konto du felsöker.
  5. Välj Kontots namn.
  6. Under Utgående mailserver väljer du SMTP.
  7. Under Primär server väljer du SMTP.
  8. Om du har Använd SSL aktiverat, använd port 465. Om inte, avaktivera Använd SSL och använd de här portarna för SMTP: 80, 3535, eller 25.
  9. Gå tillbaka till Mail och kontrollera om du kan skicka e-post. Gör annars om samma steg men med en annan port.

Steg 6: Kontakta en GoDaddy-expert

Om du har följt de här stegen och ändå inte kan få e-postkontot att fungera på enheten finns våra GoDaddy-experter här för dig.

Obs! Som en service till våra kunder tillhandahåller vi information om hur vissa produkter från andra företag fungerar, men vi rekommenderar inte och tillhandahåller ingen support för dessa produkter. Vi tar inte heller något ansvar för produkternas funktion eller tillförlitlighet. Varumärken och logotyper från tredje part är registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Med ensamrätt.

Mer information