Workspace Email Hjälp

Felsöka Workspace Email-konfiguration på Android

Använd följande information för att felsöka vanliga problem när du konfigurerar e-post på en Android-enhet. Under tiden kan du använda vår e-post för mobil (mobilemail.godaddy.com) för att hålla kontakten med kunder, vänner och släkt.

Steg 1: Se till att du kan ansluta till e-post för mobil

Anslut först till e-post för mobil på enheten för att se till att du har ett konto och att ditt användarnamn och lösenord fungerar. Gå till mobilemail.godaddy.com och logga in.

Om du inte kan logga in, kolla att ditt e-postkonto är konfigurerat och du har rätt e-postadress och lösenord. Du kanske behöver kontakta systemadministratören som konfigurerade ditt konto. Se Skapa mitt Workspace e-postkonto.

Steg 2: Kontrollera dina inställningar

Det kan vara knepigt att skriva med en Android-enhet; det händer lätt att man trycker fel här och var. Kolla noga att du använder rätt inkommande och utgående servrar (värdnamn), e-postadress och lösenord för att ansluta till ditt e-postkonto.

Dina servernamn kan även skilja sig från vår standardinställning, beroende på vilken typ av e-postkonto du har och var du har köpt det.

Steg 3: Återställ ditt lösenord

Om du har bekräftat att ditt lösenord är korrekt genom att logga in men du ändå inte kan konfigurera e-post på din Android, återställ ditt Workspace Email-lösenord. (Du kan använda samma lösenord igen.)

När du har återställt lösenordet försöker du konfigurera e-postkontot på nytt.

Steg 4: Prova olika SMTP-portar

Vanligtvis fungerar port 80 på Android-utrustning, men ibland blockerar internetleverantörer eller nätverksleverantörer särskilda portar av säkerhetsskäl. Om port 80 inte fungerar kan du försöka med alternativa portar.

Obs! Stegen som krävs för att ändra SMTP-portar på din Android-enhet kan skilja sig något beroende på tillverkare/modell och nätverksleverantör. Men all nödvändig information ingår i dessa steg.

Att ändra dina Android-inställningar för SMTP-portar
  1. Öppna E-post-appen.
  2. Tryck på Meny och sedan på Konton.
  3. Tryck till och håll fingret över kontot du vill korrigera.
  4. En popup-meny visas. Tryck på Kontoinställningar.
  5. Tryck på Utgående inställningar.
  6. Pröva port 3535. Tryck till på Nästa för att se om det fungerar.
  7. Om det fortfarande inte fungerar, upprepa stegen 1-5, välj SSL som Säkerhetstyp och försök med port 465.
  8. Tryck till på Nästa för att se om det fungerar.

Steg 5: Ladda ner en annan e-postklient

På vissa enheter kan du ladda ner olika e-postklientappar (som myMail eller K9 Mail) från appbutiken på enheten. Det finns många olika e-postklienter i appbutiken som kan hämtas ner gratis, och de kan hjälpa till med felsökning av e-postkonfigureringen på din enhet för att fastställa om den aktuella konfigurationen som inte fungerar är specifik för den appen. Det kan vara praktiskt att hämta ner en annan e-postklientapp för att se om din e-postkonfiguration fungerar med den.

Steg 6: Kontakta en GoDaddy-expert

Om du har följt de här stegen och ändå inte kan få e-postkontot att fungera på enheten kan du kontakta en GoDaddy-expert. Vi har tillgång till fler verktyg och vi kanske kan lösa problemet med e-postkontot åt dig.

OBS! Som hjälp för våra kunder ger vi information om hur vissa produkter från andra företag används, men vi varken rekommenderar eller stöder sådana produkter. Vi tar inte heller något ansvar för dessa produkters funktioner och pålitlighet. Varumärken och logotyper från tredje part är registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare. Med ensamrätt.

Mer information