|  Start
Hjälp

Bas- och Pro-återförsäljare Hjälp

Enable Google Analytics in my Reseller account

Required: Google Analytics can only be enabled on the Pro Reseller Tier - it's not available on the Basic Tier.

Use Google Analytics to track your website visitors and interactions. This service is free with your Reseller account, and can help you optimize your marketing campaigns and storefront for your customers.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. In the products list, click Reseller and then click Manage.
  3. Click Storefront and then select Tracking.
  4. In the Analytics section, enter your Google Analytics ID. The ID is the Google® tracking number between the hyphens in the _uacct = "UA-4XXXXX-5"; field, or 4XXXXX in this example.
  5. Click Save.

More info


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.