|  Start
Hjälp

Bas- och Pro-återförsäljare Hjälp

Enable conversion tracking for my storefront

You can track "conversions" from Google AdWords, Bing™ Ads, or Yahoo Search Marketing. Conversions represent visitors who see marketing campaigns on the web, click your ad, and then buy an item on your storefront.

Campaign providers (Google, Bing, or Yahoo) track these conversions to measure your marketing effort's efficiency. To do this, they require that you embed JavaScript in your storefront code. Follow these steps to enable conversion tracking — we'll embed the Javascript for you.

 1. Log in to your Reseller Control Center. (Need help opening your product?)
 2. Click Storefront and then select Tracking.
 3. Enter your ID numbers to track any of the following:
  • Google AdWords
  • Bing Ads
  • Yahoo Conversions

  Note: Check with your campaign provider account for these ID numbers.

 4. Click Save.

More info


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.