|  Start
Hjälp

Hanterade WordPress-bloggar Hjälp

サイトをダウンロードする

プロ管理WordPressサイト全体のコピーをいつでもダウンロードすることができます。また、サイト全体ではなく、特定のファイルやフォルダを選んでダウンロードすることもできます。

注意:プロアカウントは、アメリカ合衆国およびカナダでのみ、ご利用いただけます。

 1. GoDaddyアカウントにログインします。
 2. 「マイ プロダクト」ページで、「管理WordPress」の隣の「すべて管理」をクリックします。
 3. ダウンロードしたいWebサイトの横のドット3つのアイコンをクリックして「設定」を選択します。
 4. バックアップ」セクションで、「管理」をクリックします。
  「管理」をクリックする
 5. バックアップ履歴」リストで、ダウンロードするバックアップの横のドット3つのアイコンをクリックし、「ダウンロード」を選択します。必要に応じて三角形のアイコンをクリックしてバックアップのリストを展開し、目的のバックアップを見つけます。
  管理WordPressのバックアップ履歴
 6. ダウンロードタイプを選択」リストから、ダウンロードするアイテムを選択します。
  • Webサイトの特定のファイルを選択するには、「ファイルをダウンロード」を選択します。
  • サイトのデータベースのみを選択するには、「データベースをダウンロード」を選択します。
  • サイト全体をダウンロードするには、「すべてをダウンロード」を選択します。
  • 特定のファイルとフォルダ全体を選択するには、「含めるファイルとフォルダを選ぶ」を選択します。

  リストからダウンロードタイプを選択する
 7. ダウンロードを開始」をクリックします。zipファイルが作成され、デフォルトのダウンロードディレクトリに送信されます。ダウンロードが完了すると、ダウンロード成功のメッセージが表示されます。

次の手順

詳細


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.