|  Start
Hjälp

Domäner Hjälp

Efterlevnad av policyn för återställande av utgången registrering (ERRP)

Den 31 augusti 2013 antog ICANN policyn för återställande av utgången registrering (ERRP), som kräver att registratorer avslöjar viktig information till registrerare och potentiella kunder om utgångsmeddelanden, avgifter och återköpsprocesser.

All information och alla offentliggöranden som krävs finns för tillfället på olika platser på din webbplats. Men för att underlätta för registrerare innehåller den här artikeln länkar till alla delar som krävs i den nya policyn.

Vad händer när domännamn löper ut?

När ett domännamn löper ut går det igenom flera steg innan det släpps på den öppna marknaden. GoDaddy skickar fem förnyelsemeddelanden till domännamnets administrativa kontakt före utgångsdatum. Nedan är en tidslinje baserad på domännamn som slutat på .com.

OBS! Dessa tidslinjer gäller inte nationella toppdomännamn (ccTLD) och generiska toppdomännamn (gTLD).

Dagar efter utgångsdatum Åtgärd
Dag 1 Vi gör det första av tre faktureringsförsök för att förnya domännamnet. Om faktureringen misslyckas förfaller domännamnet och domänen parkeras. Domännamnet kan förnyas av registreraren utan extra kostnad.
Dag 4 Vi gör ett andra faktureringsförsök. Domännamnet kan fortfarande förnyas av registreraren utan extra kostnad. Eventuella webbplats- eller e-posttjänster som är kopplade till domännamnet kan avbrytas.
Dag 12 Vi gör ett tredje och sista faktureringsförsök för att förnya domännamnet. Domännamnet kan fortfarande förnyas av registreraren utan extra kostnad.
Dag 19 Domännamnet kan förnyas av registreraren. Kostnaden är ett års förnyelse plus en inlösenavgift på 80 USD.
Dag 25 Vi lägger ut domännamnet till en auktion för utgångna domännamn.
Dag 31 Domänen kan inte längre förnyas.
Dag 36 Auktionen för utgångna domännamn avslutas. Om det inte finns några bevakningar och inga budgivare i auktionen för utgångna domännamn listar vi domännamnet i en utförsäljningsauktion.
Dag 41 Utförsäljningsauktionen avslutas.
Dag 42 Domännamnet går tillbaka till registret. Domännamnet kan behållas i registret ett tag innan det släpps för allmän registrering.

OBS! En registrerare kan förnya ett utgånget domännamn utan extra kostnad fram till dag 18. Från och med dag 19 tillämpas en återköpsavgift på 80 USD. Från och med dag 30 kan registreraren försöka att återställa domänen så länge som domänen inte tilldelats till en vinnare för auktionen för utgångna domännamn eller utförsäljningsauktioner, eller släppts till bevakning eller släppts för allmän registrering (med den ytterligare återköpsavgiften på 80 USD).

Hur hanterar ni utgångna domännamn?

Processen som vi, som registrator, följer för utgångna domännamn beror på dina domännamnsändelser och deras förnyelseinställningar. Före utgångsdatum skickar vi flera e-postmeddelanden för att påminna dig att förnya ditt domännamn.

Om du har angett att ditt domännamn ska förnyas automatiskt försöker vi att förnya registreringarna för dig dagen efter utgången. Om vi ​​inte kan fakturera dig parkerar vi dina utgångna domännamn efter 4 dagar och meddelar dig via e-post igen.

Om du har angett att ditt domännamn ska förnyas manuellt och du låter dina domännamn löpa ut meddelar dig via e-post igen dagen efter utgångsdatum. Vi parkerar dina domännamn efter 4 dagar.

För utgångna domännamn med ändelserna .com, .net, .org, .info, .biz, .se, .ws, .name, .cc, .mobi, .me eller .tv behåller vi ditt domännamn i cirka 42 dagar innan vi annullerar det. Domännamnsförnyelse under denna period sker mot betalning av gällande förnyelse- och inlösenavgifter. För mer information, se Vad händer när domännamn löper ut? och Återställer domännamn som gått ut.

Automatisk förnyelse

Om du har angett att domännamnet ska förnyas automatiskt när det löper ut vidtar vi följande åtgärder innan vi annullerar det:

  • Dagen efter utgångsdatum för ditt domännamn försöker vi att fakturera dig för att förnya domännamnet. Om vi ​​inte kan förnya domännamnet (till exempel om vi har inaktuella bankkortsuppgifter), meddelar vi dig om att domännamnsregistreringen har utlöpt och parkerar ditt domännamn. Du kan förnya ditt domännamn manuellt.
  • På den 4:e och 12:e dagen efter utgångsdatum skickar vi ytterligare meddelanden till dig via e-post. Du kan förnya ditt domännamn manuellt.
  • På den 19:e dagen efter utgångsdatum förblir ditt domännamn parkerat men blir föremål för en inlösenavgift. Du kan ringa kundtjänst för att förnya ditt domännamn. Gällande avgifter för förnyelse och inlösen gäller.
  • På den 25:e dagen efter utgångsdatum placerar vi ditt domännamn på auktion. Du kan förnya ditt domännamn manuellt. Gällande avgifter för förnyelse och inlösen gäller.
  • Den 30:e dagen efter utgångsdatum kan du kanske inte längre återfå ditt domännamn.

Registret kan behålla domännamnet ett tag innan de släpper det för allmän registrering.

Manuell förnyelse

Om du inte har angett att dina domännamn ska förnyas automatiskt när registreringen löper ut vidtar vi följande åtgärder innan vi annullerar det:

  • Dagen efter ditt domännamns utgångsdatum meddelar vi dig om att registreringen av ditt domännamn har utlöpt och parkerar ditt domännamn. Du kan förnya ditt domännamn manuellt.
  • På den 4:e och 12:e dagen efter utgångsdatum skickar vi ytterligare meddelanden till dig via e-post. Du kan förnya ditt domännamn manuellt.
  • På den 19:e dagen efter utgångsdatum förblir ditt domännamn parkerat men blir föremål för en inlösenavgift. Du kan förnya ditt domännamn manuellt. Gällande avgifter för förnyelse och inlösen gäller.
  • På den 25:e dagen efter utgångsdatum placerar vi ditt domännamn på auktion. Du kan förnya ditt domännamn manuellt. Gällande avgifter för förnyelse och inlösen gäller.
  • Den 30:e dagen efter utgångsdatum kan du kanske inte längre återfå ditt domännamn.

Registret kan behålla domännamnet ett tag innan de släpper det för allmän registrering.

För mer information om hur du förnyar dina domännamn manuellt, se


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.