|  Start
Hjälp

GoDaddy e-postmarknadsföring Hjälp

Delete email contacts based on a search

You can search for, and then delete, contacts from your email All Subscribers list, but it's also permanent.

Warning: Before deleting anything, export your contacts to make a back up copy.
  1. On the Campaigns page, click Subscribers.
  2. At the top of the All subscribers list, conduct a search based on criteria for the contacts you want to delete.
    Conduct a search
  3. At the top of the page, check the Email box Check Email box to select all of the contacts on the current page of the list.
  4. Also at the top of the page, check the Select X People box, and then click the trash can.
    Check the 'Select X People' box, and click the trash can.

Next step

More info


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.