|  Start
Hjälp

GoDaddy Hjälp

Create an email signature in webmail

You can create a signature to use when sending messages from Workspace webmail. You can also customize your signature to include images and social media links.

 1. Log in to your Workspace Email account. (Need help logging in?)
 2. On the Email tab, and click Settings.
 3. Your next step depends on if you're using Classic View or Updated View.
  1. Classic view: Select Personal Settings, and then click Signature.
  2. Updated view: Select More settings, and then make sure you're on the General tab. Under Email signature:, select Include signature in replies.
 4. (Optional) Select Automatically insert signature in compose window to automatically include your signature in outgoing email messages.
 5. Enter your signature text in the Signature field.
 6. (Optional) To insert an image into your signature:
  1. Click Insert Image.
  2. Click Browse, and then locate the image on your computer (maximum image size: 1MB).
  3. Click Insert, and then click OK.
  4. (Optional) Select Automatically insert signature in compose window to automatically include your signature in outgoing email messages.
  5. Under Signature, click the Text Icon (Insert Image) icon to save the image in your signature.
 7. (Optional) To insert a social media link into your signature:
  1. Click the corresponding icon for the social media profile you want to add in your signature.
  2. Enter the requested information for the social media service you want to link to:
   • Twitter ® — enter your user name.
   • Facebook ® — enter the full URL to the Facebook page you want to link to.
  3. Select the link type to display in your signature:
   • Text Only — displays a text hyperlink to your social media profile.
   • Image Only — displays an icon hyperlink to your social media profile.
   • Image and Text — displays an icon and a text hyperlink to your social media profile.
  4. (Optional) Enter the text you want to appear before the hyperlink. You can delete the default Also find me on: text and insert something more personalized.
  5. If you previously selected Link Type: Text Only, or Link Type: Image and Text, you can change the default text in the Link Text field.
  6. Click Insert.
 8. Click OK.

More info


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.