Gå direkt till huvudinnehållet

GoDaddy Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Konvertera en exporterad PFX-kodsigneringsfil till PVK- och SPC-filer med Windows

OBS! Från och med 1 juni 2021 utfärdar eller förnyar GoDaddy inte längre kodsignering eller certifikat för drivrutinsignering. Om du redan äger en kodsignering eller ett drivrutinsigneringscertifikat kommer du inte att kunna återköra det efter 1 juni 2021. Alla certifikat som utfärdas före 1 juni 2021 förblir giltiga tills de upphör.

När kodsigneringscertifikatet har installerats i din webbläsare kan du exportera det och konvertera det för senare användning. Den här processen kräver att certifikatfilen exporteras i PFX-format och sedan konverteras till två filer: PVK och SPC. Så här gör du:

Steg 1 — Exporterar certifikatet för installerad kodsignering

SeExportera ett kodsigneringscertifikat från Internet Explorer eller Firefox ellerExportera ett kodsigneringscertifikat från Internet Explorer eller Firefox för information om hur du exporterar PFX-filen.

Steg 2 — Konvertera PFX-filen till PVK- och SPC-filer

Innan du börjar: Du måste ha följande verktyg installerade. Använd länkarna för att ladda ner verktygen vid behov:
OpenSSL — Klicka här för att installera OpenSSL, här för att ladda ner kompilerade binärfiler direkt från OpenSSL-webbplatsen eller konsultera hjälpen för operativsystemets pakethanteringsfunktion.
PVK-omvandlingsverktyg — Klicka här för att ladda ner en kopia av verktyget.

Att konvertera PFX-filen till PVK- och SPC-filer

Detta förfarande extraherar din nyckelfil och konverterar den till en PVK-fil, extraherar sedan din certs-fil och konverterar den till en SPC-fil. Sedan kan du använda dessa filer med andra programverktyg.

 1. Vid kommandotolken skriver du följande och skriver in följande och trycker sedan på Enter . Ersätt inf.pfx med ditt exporterade PFX-filnamn och outf.pem med önskat PEM-filnamn. Ange ditt PFX-lösenord när du blir ombedd att:
  openssl pkcs12 -in inf.pfx -nocerts -nodes -out outf.pem
 2. Vid kommandotolken skriver du följande och trycker på Enter . Ersätt inf.pem med PEM-filnamnet som skapades i steg 1 och outf.pvk med önskat PVK-filnamn:
  pvk -in inf.pem -topvk -out outf.pvk
 3. Vid kommandotolken skriver du följande och skriver in följande och trycker sedan på Enter . Ersätt inf.pfx med ditt exporterade PFX-filnamn och outf.pem med önskat PEM-filnamn. Ange ditt PFX-lösenord när du uppmanas att göra det:
  openssl pkcs12 -in inf.pfx -nokeys -out outf.pem
 4. Vid kommandotolken skriver du följande och skriver in följande och trycker sedan på Enter . Ersätt inf.pem med PEM-filen som skapades i steg 3 och outf.spc med önskat SPC-filnamn.
  openssl crl2pkcs7 -nocrl -certfile inf.pem -outform DER -out outf.spc