|  Start
Hjälp

Windows-värdtjänster (Plesk) Hjälp

Connecting to a MySQL Database Using File DSN and ASP/ADO

This example describes using File DSN and ASP/ADO to connect to a MySQL Database.

Replace the db_ fields with the information for your database from the Hosting Control Panel. For more information, see Find your connection strings in Web & Classic Hosting for more information.

<%
Dim oConn, oRs
Dim qry, connectstr, sDSNDir
Dim db_name, db_username, db_userpassword
Dim db_server, dsn_name

dsn_name = "your_dsn_name"
fieldname = "your_fieldname"
tablename = "your_tablename"

sDSNDir = Server.MapPath("_dsn")

connectstr = "filedsn=" & sDSNDir & "\" & dsn_name

Set oConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
oConn.Open connectstr
qry = "SELECT * FROM " & tablename

Set oRS = oConn.Execute(qry)

if not oRS.EOF then
while not oRS.EOF
response.write ucase(fieldname) & ": " & oRs.Fields(fieldname) & "
"
oRS.movenext
wend
oRS.close
end if

Set oRs = nothing
Set oConn = nothing

%>

Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.