|  Start
Hjälp

GoDaddy Hjälp

Connect to a MySQL database on my Web & Classic Hosting account with PHP

Below is a code sample for connecting to a MySQL database using PHP.

//Sample Database Connection Syntax for PHP and MySQL.

//Connect To Database
$hostname="mysql.secureserver.net";
$username="your_dbusername";
$password="your_dbpassword";
$dbname="your_dbusername";
$usertable="your_tablename";
$yourfield = "your_field";
$connection = mysql_connect($hostname, $username, $password);
mysql_select_db($dbname, $connection);

# Check If Record Exists

$query = "SELECT * FROM $usertable";

$result = mysql_query($query);

if($result)
{
while($row = mysql_fetch_array($result))
{
$name = $row["$yourfield"];
echo "Name: ".$name."
";
}
}
?>

Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.