|  Start
Hjälp

GoDaddy Hjälp

Changing Your Tomcat Login Credentials

After installing Tomcat on your server, you need to change the credentials to log in to Tomcat Manager. If you dont, you'll receive a "Connection Time Out" error when trying to log in to Tomcat.

To Change Your Tomcat Login Credentials

 1. Open the tomcat-users.xml file in a text editor. Its location depends on your server's operating system:
  Operating System Path to File
  Linux /usr/local/easy/etc/easy-tomcat7/tomcat-users.xml
  /usr/apache-tomcat-7.0.42/conf/tomcat-users.xml
  Windows C:\Program Files (x86)\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\conf\tomcat-users.xml
 2. Locate the following section:
  <role rolename="tomcat"/>
   <role rolename="role1"/>
   <user username="tomcat" password="tomcat" roles="tomcat"/>
   <user username="both" password="tomcat" roles="tomcat,role1"/>
   <user username="role1" password="tomcat" roles="role1"/>
 3. For the users tomcat, both, and role1, enter a new password instead of tomcat.
 4. Save the file.
 5. Log in to Tomcat (http://your server's IP address:8080/manager/) using your newly defined password.

Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.