|  Start
Hjälp

GoDaddy Hjälp

Change your weather widget settings

You can edit your Weather Widget settings to change the location forecast that displays.

 1. Log in to your Workspace Email account and open your product. (Need help logging in?)
 2. Click the Homepage tab.
 3. In tThe Weather Channel header, click the Edit icon.
 4. In the Please enter your location field, enter your city, state, or ZIPCode.
 5. Select one of the following
  Show current conditions and forecast
  Displays current weather conditions and a weather forecast for the following day.
  Show current conditions only
  Displays only current weather conditions.
 6. Click Save.
 7. If the Please select a location from the dropdown field displays, select a location, and then click Save.

For more information on displaying preset widgets on your Workspace Webmail Homepage, see Arranging Preset Widgets.


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.