|  Start
Hjälp

GoDaddy Hjälp

CDONTS Example for ASP Hosting

This is an example of a CDONTS script that works with our ASP hosting plan. This script has an auto-redirection at the end of it.

Note: This script will not work on Windows® hosting plans running IIS 7.

Modify the items in italics below to match your particular settings.

<%
from = request.form("from")
body = request.form("body")
subject = request.form("subject")
%>

<%
Dim objMail
Set objMail = Server.CreateObject("CDONTS.NewMail")
objMail.From = from
objMail.Subject = subject
objMail.To = "hard-code your email address"
objMail.Body = body
objMail.Send

Set objMail = Nothing
Response.redirect "thankyou.asp" '<- auto-redirection
'You must always do this with CDONTS.
'Change the page name to one that exists on your site.
%>

Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.