Can I add Perl Modules to my hosting account?

No, you cannot add additional Perl Modules to the server. However, we have installed most common Perl modules.

To View Installed Perl Modules

  1. SSH to your hosting account. For more information, see Enable SSH (Secure Shell) access.
  2. Run the following command:
    perl -MFile::Find=find -MFile::Spec::Functions -Tlwe \ 'find { wanted => sub { print canonpath $_ if /\.pm\z/ }, no_chdir => 1 }, @INC'

Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.