Are stored procedures supported in MySQL?

Stored procedures are supported in MySQL 5.0. A stored procedure is a set of SQL statements that can be stored in the server. Once this has been done, clients don't need to keep reissuing the individual statements but can refer to the stored procedure instead.

Note: cPanel shared hosting accounts must use remote MySQL management tools, such as MySQL Workbench to use stored procedures.

An example of an allowed stored procedure:

DELIMITER $$
DROP PROCEDURE IF EXISTS `spGetSouls`$$

CREATE PROCEDURE `spGetSouls`()
DETERMINISTIC
BEGIN
SELECT * FROM soul;
END$$
DELIMITER ;

CALL spGetSouls();

Note: Be sure that your stored procedures are labeled as DETERMINISTIC

For more information on stored procedures, see the MySQL website and Stored Procedures Frequently Asked Questions.


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.