|  Start
Hjälp

GoDaddy Hjälp

Använda mediegalleriet

Mediegalleriet hanterar de bilder, PDF-filer och SWF-bilder som du laddar upp till Quick Shopping Cart®. Det är tillgängligt via skyltfönstermenyn på produktsidan. Via mediegalleriet kan du visa en bild per produkt med alternativet för en bild eller upp till tio bilder per produkt med alternativet för flera bilder.

OBS! Funktionen för flera bilder är bara tillgänglig för Deluxe och Premium Quick Shopping Cart-konton. Du kan visa upp till fem bilder per produkt i Deluxe-konton och upp till tio bilder per produkt i Premium-konton.

Du kan även söka efter uppladdade filer, få länkar till uppladdade filer och ta bort filer.

Vi har två videor som hjälper dig med mediegallerier:

Använd mediegallerier med menyn Storefront (Skyltfönster) för att ladda upp PDF-filer och SWF-filer och få länkar till uppladdade filer. Använd mediegallerier med produktsidan för att tilldela bilder till produkter.

Använda mediegalleriet i skyltfönstermenyn

Du kan ladda upp bilder, PDF-filer och SWF-filer via mediegalleriet som är tillgängligt i skyltfönstermenyn. Du kan även söka efter dina uppladdade filer och få länkar att bädda in eller länka till uppladdade filer i fälten som kan använda HTML i Quick Shopping Cart.

OBS! Om du tilldelar en bild till en produkt använder du mediegalleriet via produktsidan.

Ladda upp bilder till ditt mediegalleri

Du kan ladda upp 100 bilder samtidigt till ditt mediegalleri. Du har även möjlighet att lägga till en titel och sökbara nyckelord till varje bild.

OBS! Om du vill ladda upp flera bilder samtidigt behöver du den senaste versionen av Adobe Flash® Player. Ett meddelande visas när du klickar på Upload Images (Ladda upp bilder) om du inte har den senaste versionen av Flash. Klicka på länken i meddelandet för att hämta den senaste versionen.

Ladda upp bilder till ditt mediegalleri

 1. Logga in på din kontohanterare.
 2. Klicka på Quick Shopping Cart.
 3. I listan Quick Shopping Cart-konto klickar du på Manage (Hantera) bredvid det snabbkundvagnskonto som du vill använda.
 4. Gå till menyn Konfigurera i avsnittet Design och välj Media Gallery (Mediegalleri).
 5. Klicka på Upload Images (Ladda upp bilder).
 6. Hitta och välj bilderna som du vill använda på din dator och klicka på Open (Öppna).

  OBS! Välj flera bilder genom att hålla ner tangenten Command (Mac) eller CTRL (PC).

 7. (Valfritt) Uppdatera titeln för alla bilder och lägg till nyckelordstaggar. Det här steget är användbart om du väljer att använda Excel-kalkylblad för att uppdatera bildtilldelningar.
 8. Klicka på OK.

OBS! Bilder som laddas på sidan Name, Logo, Contact Info (Namn, Logotyp, Kontaktuppgifter) eller på sidan Default Product Images (Standardproduktbilder) läggs till i mediegalleriet.

Hitta bilder i ditt mediegalleri

Om du vill uppdatera informationen för en viss bild letar du upp den genom att bläddra igenom alla uppladdade bilder eller söker efter en titel eller ett nyckelord.

Hitta bilder i ditt mediegalleri

 1. Logga in på din kontohanterare.
 2. Klicka på Quick Shopping Cart.
 3. I listan Quick Shopping Cart-konto klickar du på Manage (Hantera) bredvid det snabbkundvagnskonto som du vill använda.
 4. Gå till menyn Konfigurera i avsnittet Design och välj Media Gallery (Mediegalleri).
 5. Ange en sökterm i sökfältet och klicka sedan på Sök.

  OBS! Avbryt din sökning och visa alla bilder i mediegalleriet genom att klicka på View All (Visa alla).

Som standard visas 10 sökresultat per sida. Om du har mer än 10 uppladdade bilder kan du öka antalet resultat per sida eller använda knapparna Föregående och Nästa.

Länka till och bädda in PDF-filer, flashfiler och/eller bilder

Du kan länka till eller bädda in PDF-filer och SWF-filer från mediegalleriet i de fält som kan använda HTML. Du kan även visa bilder från mediegalleriet i fälten som kan använda HTML med hjälp av taggen img src.

Mer information finns i Länka till dina bilder i snabbkundvagnen.

 

Använda mediegalleriet på produktsidan

Använd mediegalleriet som är tillgängligt via produktsidan för att tilldela bilder till en produkt, bestämma hur många bilder som du vill visa per produkt och ladda upp produktbilder.

OBS! Om du vill ladda upp en PDF-fil eller en SWF-fil eller länka och/eller bädda in innehåll från mediegalleriet i ett HTML-fält använder du mediegalleriet via skyltfönstermenyn.

Tilldela bilder till en produkt

Du kan tilldela olika bilder som ska visas med varje produkt. På en produkts sida i mediegalleriet kan du tilldela bilder till produkter antingen med något av alternativen One-Image (En bild) eller Multi-Image (Flera bilder). Produktbilder visas på tre platser: Miniatyr, standard eller zoom.

Miniatyr
Visar miniatyrbilden bredvid produkten på din produktsida och när produkten visas som ett Featured Item (Aktuellt objekt). Klicka på pilen i inställningarna för miniatyrer för att ange visningsalternativ som Scale to fit (Anpassa till storlek) eller Full size (Full storlek).
– Scale to fit (Anpassa till storlek) – Visar en version på 60x60 pixlar av bilden.
– Full size (Full storlek) – Visar en full version av bilden. Bildstorleken som visas i skyltfönstret påverkas av var bilden finns. Om skyltfönsteravsnittet där bilden visas har en maxstorlek på 256x256 pixlar begränsas bilden till att passa in i behållaren på 256x256 pixlar.

OBS! När Category Page Style 3 (Stil 3 för kategorisidor) är vald används standardbilden (175x175) om produkten har en bild eller en miniatyrbild på 175x175 pixlar om produkten har flera bilder.

Standard
Visar en bild på högst 175x175 pixlar på detaljsidan för produkten.
Zoom
Visar bilden i full storlek i ett nytt fönster när standardbilden klickas på.

OBS! Systemet ökar inte automatiskt visningsstorleken på bilden. För att effektivt kunna använda zoomfunktionen måste du ladda upp en större version av bilden.

Tidigare har det varit obligatorisk att ha minst en bild kopplad till varje produkt. Nu är det möjligt att inte tilldela några bilder till en produkt.

Använda alternativet för en bild

Det här alternativet gör det möjligt att tilldela en bild till var och en av de olika visningsplatserna.

Tilldela bilder via alternativet för en bild

 1. Logga in på din kontohanterare.
 2. Klicka på Quick Shopping Cart.
 3. I listan Quick Shopping Cart-konto klickar du på Manage (Hantera) bredvid det snabbkundvagnskonto som du vill använda.
 4. Välj Products (Produkter) i menynManage (Hantera) i avsnittet Catalog (Katalog).
 5. Klicka på ikonen Assign Images (Tilldela bilder) bredvid produkten som du vill uppdatera.
 6. Klicka på Close (Stäng) vid behov för att fortsätta till mediegalleriet.
 7. Välj fliken One-Image (En bild).
 8. Klicka på en bild i bildlistan för vart och ett av de tre visningsalternativen. Dra sedan och släpp bilden på rätt plats.
 9. Klicka på OK.

Använda alternativet för flera bilder

Med det här alternativet kan du tilldela upp till fem bilder som ska visas med en produkt för Deluxe-konton och upp till tio bilder i Premium-konton.

Tilldela bilder via alternativet för flera bilder

 1. Logga in på din kontohanterare.
 2. Klicka på Quick Shopping Cart.
 3. I listan Quick Shopping Cart-konto klickar du på Manage (Hantera) bredvid det snabbkundvagnskonto som du vill använda.
 4. Välj Products (Produkter) i menynManage (Hantera) i avsnittet Catalog (Katalog).
 5. Klicka på ikonen Assign Images (Tilldela bilder) bredvid produkten som du vill uppdatera.
 6. Klicka på Close (Stäng) vid behov för att fortsätta till mediegalleriet.
 7. Välj fliken Multi-Image (Flera bilder).
 8. Klicka på en bild i bildlistan för miniatyrer och produktbilder. Dra sedan och släpp bilden på rätt plats.
 9. Klicka på OK.

Använda funktionen för att lägga till bilder

Du kan ladda upp bilder direkt till ditt mediegalleri via skyltfönstermenyn, men du kan även lägga till dem i ditt mediegalleri när du tilldelar bilder till en viss produkt. Funktionen gör det även möjligt för dig att lägga till titlar och sökbara nyckelord till dina bilder.

Lägga till bilder i mediegalleriet

 1. Logga in på din kontohanterare.
 2. Klicka på Quick Shopping Cart.
 3. I listan Quick Shopping Cart-konto klickar du på Manage (Hantera) bredvid det snabbkundvagnskonto som du vill använda.
 4. Välj Products (Produkter) i menynManage (Hantera) i avsnittet Catalog (Katalog).
 5. Klicka på ikonen Assign Images (Tilldela bilder) bredvid produkten som du vill uppdatera.
 6. Klicka på Close (Stäng) vid behov för att fortsätta till mediegalleriet.
 7. Välj fliken Add Images (Lägg till bilder).
 8. Klicka på Bläddra.
 9. Hitta och välj bilderna som du vill använda på din dator och klicka på Open (Öppna).

  OBS! Du kan markera upp till 100 bilder genom att hålla ned tangenten Command (Mac) eller CTRL (PC).

 10. (Valfritt) Uppdatera titeln för alla bilder och lägg till nyckelordstaggar.
 11. Klicka på Ladda upp.

Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.