Workspace Email Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Ändra Workspace Email-inställningar från POP till IMAP

Om du vill byta e-post från POP till IMAP-inställningar uppdaterar du din kontotyp i din e-postklient eller konfigurerar kontot med IMAP. Kontotypen kan inte ändras för vissa klienter, inklusive Apple Mail, Outlook 2010, Outlook 2013, Outlook 2016 och Thunderbird. Om du vill använda IMAP med dessa klienter konfigurerar du kontot med dina inkommande och utgående servrar.

 1. Logga in på Webbmejl. Använd ditt Workspace Email-användarnamn och -lösenord (GoDaddy-användarnamnet och -lösenordet fungerar inte här).
 2. Om du inte redan är det byter du till klassisk vy .
 3. Gå till Hjälp-menyn och välj E-postkonfigurationscenter.
 4. Under Inställningar för e- postserver ser du dina inställningar för inkommande och utgående server.
 5. Leta reda på kontoinställningarna i din e-postklient och ange följande:
  • Inkommande e- postserver: Din inkommande IMAP-server
  • Utgående mailserver : Din utgående SMTP-server
  • Inkommande port : 143 (utan SSL) eller 993 (med SSL)
  • Utgående port : 25, 80 eller 3535 (utan SSL); 465 eller 587 (med SSL)

  OBS! Om du skapade e-postmappar i ditt POP-konto måste du återskapa dem i ditt IMAP-konto.

  Mer information