|  Start
Hjälp

GoDaddy Hjälp

Ändra från POP till IMAP

Du kan alltid använda Webbaserad e-post för att skicka och ta emot e-postmeddelanden. Men du kan också visa din e-post genom en e-postklient. Om du vill ändra ditt POP-konto till ett IMAP-konto måste du har en e-postplan som stödjer IMAP.

Du kan byta till IMAP genom att ändra det befintliga kontot eller genom att skapa ett nytt från din e-postklient. Vissa klienter går det inte att ändra kontotyp för. Detta inkluderar Apple Mail, Outlook 2003®, Outlook 2007®, Outlook Express® och Thunderbird®. Om du vill använda IMAP med de här klienterna måste du skapa ett nytt konto.

Verifiera att ditt e-postkonto stödjer IMAP

Det är bara vår plan för Obegränsad e-post som stödjer IMAP. Om du inte har någon plan för Obegränsad e-post och vill använda IMAP, kan du uppgradera din plan.

 1. Logga in på ditt GoDaddy-konto.
 2. Klicka på Workspace Email.
 3. Om din e-postplan är en plan för obegränsad e-post stöds IMAP. Om inte, klickar du på Alternativ bredvid kontot som du vill uppgradera.
 4. Gå till fliken Översikt och välj sedan Obegränsad på menyn Uppgradera.
 5. Klicka på Uppgradera.
 6. Slutför betalningen.

Det kan ta 24 timmar innan uppgraderingen till IMAP-stöd för ditt e-postkonto börjar gälla.

Ändra ditt POP-konto till ett IMAP-konto

Innan du börjar:

Du behöver namnen på dina servrar för inkommande och utgående e-post för att konfigurera e-post på en klient. Webbaserad e-post innehåller denna information.

 1. Logga in på Webbaserad e-post på email.secureserver.net.
 2. Gå till Hjälp-menyn och välj E-postkonfigurationscenter.
 3. Notera informationen om din inkommande och utgående e-postserver.
 4. Fortsätt med procedurerna som beskrivs nedan för att konfigurera din e-postklient:

Så här ändrar du ditt POP-konto till ett IMAP-konto

Leta reda på kontoinställningarna i klienten som du använde för att kontrollera din e-post och skriv in följande:

 • Inkommande e-postserver – Din IMAP-server för inkommande e-post.
 • Utgående e-postserver – Din SMTP-server för utgående e-post.
 • Inkommande port – Utan SSL - 143
  Med SSL - 993
 • Utgående port – Utan SSL - en av följande:25, 80, 3535
  Med SSL - 465

If you created mail folders in your POP account, you will need to recreate them in your IMAP account.

For information on setting up a new IMAP account see Setting Up Your Email Address with IMAP.

Som hjälp för våra kunder ger vi information om hur vissa produkter från andra företag används, men vi varken rekommenderar eller stöder sådana produkter. Vi tar inte heller något ansvar för dessa produkters funktioner och pålitlighet.


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.