Gå direkt till huvudinnehållet

GoDaddy e-postmarknadsföring Hjälp

Allt om automatiska svar

Vad är ett automatiskt svar?

De här kampanjerna är ett perfekt sätt att automatiskt skicka regelbundna e-postmeddelanden till personer som har lagts till i en viss lista i dina prenumeranter. Det är perfekt när du vill skicka ut välkomstmeddelanden, uppföljningsmeddelanden eller flera e-postmeddelanden om ett särskilt ämne.

Ett automatiskt svar består av de e-postmeddelanden som du skapar, lägger i en viss ordning och sedan anger hur ofta de ska skickas ut. Du kan aktivera funktionen för automatiska svar via menyn Addons (Tillägg) längst upp på skärmen. Välj Add more (Lägg till mer) och sedan alternativet Autoresponder (Automatiska svar).

Varför ska jag använda automatiska svar?

Ett automatiskt svar skiljer sig från ett vanligt e-postmeddelande eftersom det är en serie med automatiska e-postmeddelanden. Du konfigurerar det en gång och när någon läggs till i listan får den personen automatiskt dina e-postmeddelanden inom kampanjen.

Ett regelbundet e-postmeddelande är bara ett enda meddelande som skickas till din lista på ett visst datum. Det automatiska svaret skickar däremot ut en serie med e-postmeddelanden, i en viss ordning och frekvens som du anger, med start när prenumeranten registrerar sig. Du väljer själv hur det ska fungera och behöver sedan inte göra mer!

Eftersom det är automatiskt och konfigurerat i förväg är ett automatiskt svar perfekt för:

 • automatiska välkomstmeddelanden när någon registrerar dig för ditt innehåll
 • leverans av en registreringsgåva som kan laddas ner
 • en kursplan eller serie av instruktionsmeddelanden
 • ett citat eller tänkvärda ord varje dag
 • påminnelser eller incheckningar för dina prenumeranter
 1. Logga in på ditt GoDaddy Email Marketing-konto, om du inte redan har gjort det. (Behöver du hjälp med att logga in?)
 2. Aktivera funktionen under Addons (Tillägg) längst upp på skärmen. Välj Add more (Lägg till mer) och bläddra sedan till alternativet Autoresponder (Automatiska svar). Aktivera funktionen och klicka sedan på Konfigurera. När du har aktiverat tillägget hittar du det som alternativet Autoresponders (Automatiska svar) under menyn Addons (Tillägg).
 3. Klicka på New Autoresponder (Nytt automatiskt svar) och ange dina inställningar på skärmen Create a new autoresponder (Skapa ett nytt automatiskt svar). Det omfattar:
  • Namn på hela det automatiska svaret
  • Listan kopplad till det automatiska svaret (KAN INTE redigeras).
  • Standardintervall mellan e-postmeddelanden (KAN redigeras)
  • Om det första meddelandet ska skickas direkt eller inte
  • Om det automatiska svaret ska skickas på en helg
 4. Klicka på Create my Autoresponder! (Skapa mitt automatiska svar!) för att spara inställningarna. Klicka sedan på Add the first campaign (Lägg till en första kampanj) och välj Compose new (Skapa ny) för att skapa de enskilda meddelandena. Det här gör du på samma sätt som när du skapar en vanlig kampanj.
 5. Ange utskicksdetaljer för alla e-postmeddelanden som du skapar. Det omfattar alla vanliga utskicksdetaljer, hur ofta e-postmeddelandet ska skickas och om det första meddelandet ska skickas direkt efter att någon har registrerat sig.
 6. När det första e-postmeddelandet är klart klickar du på Add another campaign (Lägg till en kampanj till), och upprepa tills du har skapat alla dina automatiska svar. Du kan när som helst gå tillbaka och ändra hur ofta de ska skickas ut.
 7. Kontrollera att allt ser bra ut och klicka på Start (Starta) eller Run (Kör). Alla som redan finns i din kopplade lista behandlas på samma sätt som om de precis har registrerat sig och börjar ta emot kampanjen. Alla som läggs till vid ett senare tillfälle tar del av kampanjen då.

Hur fungerar intervaller?

Intervaller för automatiska svar är den tid som GoDaddy Email Marketing väntar innan nästa meddelande i kampanjen skickas. Du kan ange ett standardintervall mellan meddelanden direkt när du konfigurerar ditt automatiska svar. Och du kan även anpassa dem individuellt vid ett senare tillfälle.

Du kan avgöra om du vill skicka den första kampanjen i ditt automatiska svar direkt efter att personen har registrerat sig för din lista eller inte. För resten av meddelandena anges intervallet i den tid EFTER personen tar emot det FÖREGÅENDE e-postmeddelandet.

Ändra intervaller

 1. Gå till Autoresponders (Automatiska svar) under Addons (Tillägg).
 2. Klicka på Redigera på ett visst automatiskt svar.
 3. Klicka på Inställningar under den kampanj som du vill ändra.
 4. Ändra intervallet med knapparna längst upp. Det är endast för det första meddelandet i det automatiska svaret som du kan välja att skicka det direkt eller inte.

Starta eller avsluta ett automatiskt svar

När du först konfigurerar ditt automatiska svar är det pausat. Du måste starta det manuellt när du är redo att skicka det. Du kan starta det från två platser:

Gå till avsnittet för ditt automatiska svar.

 • Klicka på Run (Kör) under någon av dina miniatyrer för det automatiska svaret, ELLER:
 • Om du redan befinner dig i det automatiska svaret klickar du på Start (Starta) längst upp till höger.

Om din kampanj redan körs kan du när som helst pausa den. Det kan du göra på samma två sätt som när du startar den!

Gå till avsnittet för dina automatiska svar.

 • Klicka på Pause (Pausa) under någon av dina miniatyrer för kampanjen, ELLER:
 • Om du redan befinner dig i ett automatiskt svar klickar du på Pause (Pausa) längst upp till höger.

Gör en vanlig kampanj till ett automatiskt svar

Du kan kopiera en vanlig kampanj och göra den till ett automatiskt svar. Det automatiska svaret måste redan finnas, så att kampanjen enkelt kan kopieras in i det.

 1. Klicka på kloningsknappen under kampanjminiatyren av det e-postmeddelande som du vill göra till ett automatiskt svar.
 2. Välj alternativet Autoresponder (Automatiskt svar) och välj sedan det enskilda alternativ som det ska kopieras till.
 3. Klicka på Clone (Klona) så är du klar!

Hur kopplar jag samman mitt anmälningsformulär med ett automatiskt svar?

Det här är förmodligen det vanligaste sättet att använda funktionen för automatiskt svar eller överhuvudtaget någon automatisk svarsfunktion. När något spännande händer (någon registrerar dig för din lista) vill du reagera (skicka ett välkomstmeddelande)! Det är självklart! För att se till att ditt välkomstmeddelande automatiskt skickas till dina nya prenumeranter måste du koppla ditt anmälningsformulär till samma lista som är kopplad till ditt automatiska svar. (Mer information om anmälningsformulär finns i Registreringsformulär.)

Koppla ditt anmälningsformulär till ett automatiskt svar

Du kan bara koppla en enda lista till dina kampanjer, men du kan ha flera listor (eller ingen!) kopplad till vart och ett av dina anmälningsformulär:

 1. Klicka på Signup Forms (Anmälningsformulär) längst upp på skärmen.
 2. Klicka på Edit (Redigera) under ett visst anmälningsformulär för att anpassa vilka listor som ska kopplas till det.
 3. Kontrollera att din lista för automatiskt svar är kopplad till ditt anmälningsformulär och att din kampanj körs. Det är allt som du behöver göra!

Mer detaljerade instruktioner finns i Guiden för att koppla anmälningsformulär och automatiska svar.

Nästa steg