Gå direkt till huvudinnehållet

GoDaddy e-postmarknadsföring Hjälp

Avancerade importtekniker

Du kan hantera dina prenumerationslistor och medlemskap med en enda korrekt formaterad filuppladdning! Vi går igenom formateringen nedan.

OBS! Dessa instruktioner är avsedda för avancerad hantering av dina listor med en enda filuppladdning. Om du vill veta mer om hur du lägger till prenumeranter .

Du kan använda fyra olika funktioner. Det här är kolumnrubriker för den första raden på kalkylbladet eller CSV-filen:

Funktion Vad den gör ...
suppress_list Utesluter en kontakt ENDAST från den nämnda listan.
unsuppress_list Tar bort en kontakt ENDAST från den nämnda uteslutningslistan.
remove_list Avlägsnar en kontakt från den nämnda listan, men tar inte bort eller utesluter kontakten.
add_list Lägger till kontakten till den nämnda listan.

Konfigurera din fil

  • E-postadresser ska anges i kolumnen längst till vänster med rubriken e-post.
  • Funktionerna löper längs toppen som rubriker i vilken kombination eller ordning du än vill ha dem.
  • Endast en funktion per kolumn.
  • Du kan upprepa samma funktion i en annan kolumn.
  • Namnet på listan som du vill hantera ska vara i cellen under funktionen, på raden som hör till den e-postadress som du vill påverka.

Exempel:

Exempel på en fillayout som använder avancerade listhanteringsfunktioner.

Om du vill ha flera funktioner för samma kontakt lägger du till ytterligare en kolumn med korrekt funktionsrubrik och med listnamnet på samma rad som e-posten. Rubrikraden kan t.ex. vara:

e-post, add_list, add_list, add_list, remove_list

Alla de här funktionerna genomförs i ett steg när du laddar upp filen till prenumeranterna.

Nästa steg

Mer information