|  Start
Hjälp

GoDaddy e-postmarknadsföring Hjälp

Add subscribers by uploading a file

You can add subscribers to your GoDaddy Email Marketing account in bulk, just by uploading a file.

  1. While logged in, select the Subscribers tab at the top of your account.
  2. Click on Add subscribers.
  3. Select the Many at a time tab.
  4. Click Browse and select the file you want to upload.
  5. Note: If your file includes more details than just the email address, remember to have a header row describing each column of data. That way, your details can be sorted appropriately.

  6. Choose the list to import your subscribers into:
  7. Click Add subscribers.

Next step

More info


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.