|  Start
Hjälp

GoDaddy e-postmarknadsföring Hjälp

Add subscribers by pasting

You can add subscribers to your GoDaddy Email Marketing account by copying and pasting. You can paste in an entire spreadsheet, or just a single subscriber.

  1. If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
  2. Select the Subscribers tab at the top of your account.
  3. Click on Add subscribers.
  4. Copy the subscriber details from your source. This could be a single subscriber address, or a list of email addresses, or even an entire spreadsheet.
  5. Note: If you are including more than just the email address, remember to include a header row in your paste. That way, your details can be sorted appropriately.

  6. Paste whatever you've copied into the Paste subscribers field.
  7. Choose the list to import your subscriber(s) into:
  8. Click Add subscribers.

Next step

More info


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.