|  Start
Hjälp

GoDaddy Hjälp

About images

You can upload images to your Quick Shopping Cart® to display as your store logo, invoice, category, and product images. Quick Shopping Cart supports various image formats, including JPG, JPEG, animated or transparent GIF, PNG, and BMP with a maximum file size of 16 MB. Individual templates and page styles might have additional limitations on the pixel size, see Using the Media Gallery.

Uploading Images

When you upload an image in Quick Shopping Cart, the image is resized to fit the page layout.

Size dimensions are:

  • Product Thumbnail - 60 x 60 pixels
  • Product Standard - 175 x 175 pixels
  • Product ZOOM - 400 x 400 pixels
  • Category Image - 175 x 175 pixels
  • Category Thumbnail - 60 x 60 pixels
  • Logo in Header - 150 x 75 pixels
  • Welcome Message Image - 300 x 300 pixels

Invoice Images

Unlike the images for Products, Categories, or Logos, Invoice images carry different restrictions and characteristics. For example, Invoice images:

  • Can be JPGs, JPEGs, animated GIFs, transparent GIFs, PNGs, or BMPs.
  • Are not automatically resized.
  • Do not have a pixel dimension restrictions (such as 60x60).

Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.