Ring oss
Telefonnummer och tider
Hjälpcenter

Utforska våra hjälpresurser online

Hjälp

Domännamn för hälsa och vetenskap

We know science. All kinds of it.

Competition on the internet is fierce, and that .com domain you’ve dreamed of may already be taken. But if you have a health- or science-related site in mind, fear not: We have dozens of unique domain extensions available right now. It lets your idea evolve into a superior online presence. And who doesn’t want that?

Domänändelser för människor som arbetar inom hälsa och vetenskap.

Få kontakt med doktorer över hela världen.
Det finns sjukvårdspersonal över hela världen. Eftersom en del av dem använder sitt namn som visitkort kan det vara svårt för patienter att lista ut vem de vill ha. Profilera dig med domänändelsen .doctor och låt hela världen se vilka kunskaper du har. Om du driver ett sjukhus är .hospital den perfekta domänändelsen.
För såväl studenter som yrkesverksamma.
En doktorer lämnar aldrig skolan. Andra väljer en helt annan karriär. Vi har domänändelser som passar båda grupperna. Vi har såväl .academy, .education och .mba för doktorer inom utbildning, och .healthcare, .surgery och .rehab för de andra. Det är alltid bra att kunna välja.
Fröjda er specialister.
Om du är specialist inom ditt område vill du väl vara det på nätet också? Tandläkare kan låta resten av världen att vilket yrke de har valt med domänändelserna .dentist eller .dental. Det samma gäller för kirurger som kan välja .surgery. Det hjälper inte bara till att stötta ditt varumärke, det bygger trovärdighet med dina potentiella kunder. Det är något alla kan hålla med om.