photo-leadership-scott-wagner-v2018-100x

Scott Wagner
CEO

Tillbaka

Som CEO för GoDaddy har Scott med sig många värdefulla erfarenheter från olika operativa och finansiella roller inom företaget.

Scott började på GoDaddy 2013, efter 13 år på det globala investeringsbolaget KKR, där han innehade befattningen KKR Capstone Member samt under många år var chef för portföljverksamhetsgruppen. Han hade en nyckelroll i det team som investerade i GoDaddy 2011, tjänstgjorde som tillfällig vd för GoDaddy, och gick därefter in i företagets ledningsgrupp som CFO och COO. Scott hade även rollen som ordförande, han utökade sitt ansvar till att omfatta försäljningskanaler, inklusive marknadsföring, kundvård, internationella marknader och företagsutveckling.

Scott har en filosofie kandidatexamen från Yale samt en MBA från Harvard.