godaddy-about-leadership-betsy-2018-100x

Betsy Rafael
Chief Transformation Officer

Tillbaka

Betsy är för närvarande Chief Transformation Officer på GoDaddy och har mer än 30 års erfarenhet av ekonomisk ledning inom teknikbranschen.

Betsy arbetade tidigare på Apple som Vice President, Corporate Controller och Principal Accounting fram tills hon pensionerades i oktober 2012. Från april 2002 till september 2006 var Betsy Vice President, Corporate Controller och Principal Accounting Officer hos Cisco Systems och hade rollen som Vice President, Corporate Finance hos Cisco Systems från september 2006 till augusti 2007. Från december 2000 till april 2002 var Betsy Executive Vice President, Chief Financial Officer och Chief Administrative Officer vid Aspect Communications, Inc., som levererar kundrelationsportaler.

Mellan 1994 och 2000 innehade Betsy ett antal ledande befattningar vid Silicon Graphics (SGI). Hennes karriär på Silicon Graphics kröntes med posten som Senior Vice President och Chief Financial Officer. Före SGI hade Betsy ledande befattningar inom ekonomi på Sun Microsystems och Apple Computer. Betsy började sin karriär på Arthur Young & Company.

Betsy har varit styrelsemedlem i Echelon sedan november 2005, Autodesk sedan 2013, Shutterfly sedan juni 2016, och innan dess i PalmSource och GoDaddy. Betsy tog en filosofie kandidatexamen i bokföring med näst högsta betyg från Santa Clara University och utsågs till ledamot i Santa Claras styrelse i oktober 2012.