Stäng fönster Skriv ut

 
GoDaddy
Sekretesspolicy

ti 17 jan 2017

GoDaddy Respekterar din integritet

Den här Sekretesspolicyn beskriver hur vi samlar in och använder den personligt identifierbara information du anger på våra  webbplatser som länkar till den här Sekretesspolicyn och i våra mobilapplikationer.  Den beskriver också de alternativ som finns tillgängliga för dig när det gäller vår användning av din personligt identifierbara information och hur du får åtkomst till och uppdaterar den informationen.

EU-U.S. Privacy Shield

Vårt moderbolag, GoDaddy Operating Company, LLC (och våra relaterade enheter, inklusive GoDaddy.com, LLC, Wild West Domains, LLC, Blue Razor Domains, LLC, Starfield Technologies, LLC, Domains by Proxy, LLC, Outright, Inc., Locu, Inc. och Mad Mimi, Inc.) deltar i och har certifierat sin efterlevnad med EU-U.S. Privacy Shield Framework.  GoDaddy Operating Company, LLC eftersträvar att låta alla personuppgifter som mottagits från Europeiska Unionens (EU:s) medlemsstater, med stöd av Privacy Shield Framework, till Framework’s tillämpliga principer.  För att läsa mer om Privacy Shield Framework, besök U.S. Department of Commerce’s Privacy Shield List

GoDaddy Operating Company, LLC ansvarar för bearbetningen av de personuppgifter de mottar under Privacy Shield Framework och överför därefter till en tredje part i egenskap av agent å dess vägnar.nbsp; GoDaddy Operating Company, LLC efterlever Privacy Shield-principerna för all vidareöverföring av personuppgifter från EU, inklusive ansvarsbestämmelserna för vidareöverföring.

Med respekt för personuppgifter som mottagits eller överförts i enlighet med Privacy Shield Framework, omfattas GoDaddy Operating Company, LLC av tillsynsmyndigheterna i USA. Federal Trade Commission. I vissa situationer kan GoDaddy Operating Company, LLC tvingas lämna ut personuppgifter på begäran av offentliga myndigheter, inklusive för att uppfylla begäran om nationell säkerhet eller brottsbekämpning.

Om du har en olöst fråga om sekretess eller dataanvändning som vi inte har hanterat tillfredsställande, kontakta vår USA-baserade leverantör av tredje parts tvistlösning (kostnadsfritt) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request

Under vissa förutsättningar som finns mer utförligt beskrivna på Privacy Shield-webbplatsen, kan du åberopa bindande medling när andra tvistlösningsrutiner har uttömts

Utöver vad som anges i denna policy lämnar vi inte ut några upplysningar om dig utan ditt uttryckliga medgivande.

Insamling och användning av information

Vår webbplats och våra mobilapplikationer innehåller formulär för att samla in kontaktuppgifter (inklusive namn, adress, telefonnummer och e-postadress) så att du kan lägga order, begära information och support samt ge förslag på produkter. För vissa tjänster kan vi också begära ett kreditkortsnummer, personnummer eller annan finansiell information. Vi skapar därefter ett kontonummer till dig.

Vi tar emot och lagrar all information som du anger på vår webbplats eller i våra mobilapplikationer eller som du ger oss på annat sätt, däribland via e-post, telefon eller annan kommunikation med vår kundtjänstavdelning. Om du kontaktar oss för att få support registrerar vi vilken support du fick.

Vi använder din information för att kontakta dig rörande funktionsändringar i våra produkter, vår webbplats och våra mobilapplikationer, nya GoDaddy-tjänster och särskilda erbjudanden som vi tror kan intressera dig. Om du inte vill ha sådan information ber vi dig läsa avsnittet ”Uppdatera dina uppgifter” nedan om hur du ändrar dina inställningar.

Vi kan också använda din information för att presentera ett gemensamt erbjudande tillsammans med våra partner eller närstående. Om vi samlar in information från dig i samband med ett sådant gemensamt erbjudande framkommer det tydligt vid insamlingstillfället vem som samlar in informationen och vilket sekretessmeddelande som gäller. Det beskriver även alla valalternativ individen har vad beträffar användning och/eller delning av PII (personlig identifierbar information) av deltagaren och dess varusamarbetspartner, samt hur dessa alternativ utnyttjas.

Vissa tjänster som erbjuds kan tillåta dig importera kontakter genom att ladda upp en fil eller kopiera och klistra in från ett kalkylark för att lägga till i ditt konto (t.ex använda Madmimi skick e-post å dina vägnar).  Vi kommer endast att använda denna information för ditt legitima affärssyfte att importera kontakterna enligt dina direktiv.  När du förser oss med personlig information om dina kontakter kommer vi endast att använda dem för det specifika skäl för vilket de angavs. Kontakta oss på privacy@godaddy.com om du tror att någon av dina kontakter har gett oss personlig information om dig och du vill att den ska tas bort från vår databas.

Vår webbplats och våra mobilapplikationer använder cookies och/eller andra spårningstekniker för att identifiera dig så att du inte behöver logga in varje gång du besöker webbplatsen eller använder mobilapplikationerna. Dessa cookies är kopplade till ditt kundnummer, som är kopplat till dina kontouppgifter.  Du kan kontrollera användningen av cookies på individuell webbläsarnivå, men om du väljer att avaktivera cookies kan det begränsa din användning av vissa funktioner på vår webbplats eller våra tjänster.

På vår webbplats och i våra mobilapplikationer använder vi och våra partner, närstående företag och/eller analys- eller tjänsteleverantörer tekniker såsom cookies, pixeltaggar, taggar och skript för att analysera trender, administrera webbplatsen och mobilapplikationerna, spåra användarnas rörelser på webbplatsen och mobilapplikationerna, samt för att samla in demografiska uppgifter om användarbasen i sin helhet.  Vi kan ta emot rapporter baserade på användningen av dessa tekniker från dessa företag på enskild eller aggregerad basis. 

I likhet med de flesta andra webbplatser samlar vi in vissa uppgifter automatiskt och lagrar dem i loggfiler.    Dessa uppgifter kan omfatta IP-adresser, webbläsartyp, internetleverantör, referent-/avslutssidor, operativsystem, datum-/tidsstämpel och/eller klickströmsdata. Vi använder den information som vi samlat in om dig från vår webbplats eller via mobilapplikationsstatistik för att hjälpa till att anpassa sökresultat, diagnostisera problem med vår server och för att administrera vår webbplats och mobilapplikationer. Vi samlar också in bredare demografisk information från dessa data som en hjälp för att förbättra vår webbplats och våra mobilapplikationer, och ge dig en bättre webbläsar- och köpupplevelse. Detta är inte kopplat till någon personligt identifierbar information, förutom om det är nödvändigt för att förhindra bedrägeri eller missbruk av vårt system.

Vi använder också spårningstekniker såsom  CI-koder (klickspårning), ISC (källspårning) och ITC (artikelspårningskoder, kopplade till köp på artikelnivå, används för att fastställa var i applikationen en produkt lades till).  Våra mobilapplikationer samlar automatiskt in enhetens operativsystem, telefonmodell, appversion och enhetens ID, samt kundnummer.  Vi rapporterar dessa uppgifter till våraGoDaddy webbtjänster.  De här resultaten delas inte med någon tredje part och används endast för att besluta när SDK-/OS-versioner ska dras tillbaka och för att identifiera egenskaper hos stora användare så att vi kan optimera våra applikationer och tjänster för de användartyperna. 

Vi får, med ditt uttryckliga medgivande, komma åt och spåra platsdata från din mobila enhet för att anpassa resultat såsom favoritval av domännamn.  Vi kopplar inte någon personligt identifierbar information om dig till någon av de platsspårnings- tekniker vi använder och vi spårar inte platsdata när våra mobilapplikationer inte används.  Du kan när som helst ta tillbaka ditt medgivande att låta oss använda platsdata genom att stänga av inställningen platstjänster på din enhet. Klicka här för att hantera Flash-cookies.

Vi använder mobil analysprogramvara för att bättre förstå vår mobila programvaras funktionalitet på din telefon.  Den här programvaran kan registrera information som hur ofta du använder applikationen, aggregerad användning, prestandainformation och varifrån applikationen laddats ner.  Vi länkar inte den information vi lagrar i analysprogramvaran till någon personligt identifierbar information du anger i de mobila applikationerna. 

Den här webbplatsen och våra mobilapplikationer  innehåller länkar till tredje parts webbplatser. Tyvärr kan GoDaddy inte ta ansvar för sekretesspraxis eller innehållet på sådana webbplatser.  Vi uppmanar dig att noggrant läsa igenom sekretesspolicyn när du besöker en webbplats.

Kontrollera avsnittet om sekretess (där det är tillgängligt) för domännamnsregistreringar i Registrets policyer för toppdomänen där du vill eller har registrerat ett domännamn för att bättre förstå hur dina WHOIS-data används i det individuella registret.

För ytterligare information och att hantera hur vi använder cookies, pixeltaggar och andra liknande tekniker på dina enheter, klicka här

Säkerhet

Vi använder säkerhetsåtgärder för att skydda mot förlust, missbruk eller ändring av information som vi har kontroll över.  När du anger känsliga uppgifter (t.ex. ett kreditkortsnummer) i våra orderformulär krypterar vi överföringen av uppgifterna med hjälp av SSL-teknik (Secure Socket Layer).

Vi följer allmänt accepterad standard för att skydda de personuppgifter som överförs till oss, både under överföringen och när vi fått dem.  Ingen överföringsmetod via internet, eller metod för elektronisk lagring, är dock 100 % säker. Vi kan därför inte garantera absolut säkerhet. Om du har några frågor om dina personuppgifter kan du kontakta oss på privacy@godaddy.com.   Vi kan behålla dina uppgifter så länge som ditt konto är aktivt eller det krävs för att erbjuda dig tjänster, uppfylla våra skyldigheter enligt lag, lösa tvister eller fullgöra våra avtal.  

Kontakta dig

Från tid till annan kan GoDaddy eller någon som agerar å GoDaddys vägnar komma att kontakta dig för att bekräfta dina ordrar, skicka information till dig och erbjuda dig tjänster.  Kontakterna kan ske via e-post telefon eller sms.  Genom att ange ditt telefon- eller mobilnummer accepterar du att få telefonsamtal i marknadsföringssyfte från eller å GoDaddys vägnar vilka kan vara initierade av ett automatiskt telefonuppringningssystem och/eller användning av en artificiell eller inspelad röst. Du förstår att ge samtycke är inte en förutsättning för att köpa en vara eller tjänst från GoDaddy.  Genom att lämna ditt mobilnummer accepterar du att få textmeddelanden i marknadsföringssyfte från eller på uppdrag av GoDaddy, vilka kan skickas av ett automatiskt telefonuppringningssystem. Du förstår att det inte är en villkor att ge samtycke för att köpa en vara eller tjänst från GoDaddy. Standardavgifter för meddelanden och data kan debiteras. 

All information som du skickar in till oss kan lagras och användas för att förbättra webbplatsen, vår mobilapplikation och våra produkter, eller så kan den granskas och kasseras.

Tredjepartstjänsteleverantörer

Vi kan emellanåt tillhandahålla information om dig till tredje part för att tillhandahålla olika tjänster å dina vägnar, till exempel bearbeta kreditkortsbetalningar, visa annonser, genomföra tävlingar eller enkäter, utföra analyser av våra produkter eller kundernas demografi, leverera varor eller tjänster och vårda kundrelationer. Vi delar bara den information om dig som krävs för att tredje part ska kunna tillhandahålla den begärda tjänsten. Dessa företag får inte behålla, dela, spara eller använda din personligt identifierbara information i några andra syften.

Google Analytics

Vi använder ett verktyg som kallas “Google Analytics” för att samla in information om användningen av den här webbplatsen, t.ex. hur ofta användarna besöker webbplatsen, vilka sidor de besöker när de gör det och vilka andra webbplatser de använde innan de kom till vår webbplats.  Google Analytics samlar endast in din IP-adress på det datum som du besökte webbplatsen, inte ditt namn eller någon annan identifierande information. 

Google Analytics placerar ut en permanent cookie i din webbläsare för att identifiera dig som en unik användare nästa gång du besöker webbplatsen.  Cookien kan bara användas av Google, Inc.  Informationen som genereras av cookien skickas till och lagras av Google på servrar i USA.

Vi använder information från Google Analytics endast för att förbättra tjänsterna på den här webbplatsen. Vi kombinerar inte den information som vi samlar in via Google Analytics med personligt identifierbar information. 

Google möjligheter att använda och dela information som samlas in av Google Analytics om dina besök på webbplatsen begränsas av Googles sekretesspolicy.  Du kan förhindra att Google Analytics känner igen dig när du besöker webbplatsen igen genom att avaktivera Google Analytics-cookien i din webbläsare.

Endast för användare av Webbplatsverktyg

Webbplatsverktyg innehåller API:t för Google Places .  Googles möjlighet att använda och dela information som samlas in av API:t för Google Places  regleras av Googles sekretesspolicy.

Kompletterande information

Vi kan få information om dig från andra källor, inklusive från allmänt tillgängliga databaser eller tredje part varifrån vi har köpt data, eller kombinera dessa data med information som vi redan har om dig.  Detta hjälper oss att uppdatera, expandera och analysera våra uppgifter, identifiera nya kunder och erbjuda produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig.  Om du förser oss med personlig information om andra, eller om andra ger oss din information kommer vi bara att använda den informationen för det specifika syfte för vilket vi erhöll den.

Exempel på den typ av personlig information som kan erhållas från offentliga källor eller köpas från tredje part och kombineras med information som vi redan har om dig, kan innehålla information från våra strategiska partner, tjänsteleverantörer eller United States Postal Service.  Vi gör detta för att kunna erbjuda bättre tjänster till dig, för att anpassa våra produkter och tjänster till dig och erbjuda dig möjlighet att köpa produkter eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig.

Tävlingar/enkäter

Ibland erbjuder vi dig möjligheten att delta i tävlingar eller enkäter. Om du väljer att delta kan vi begära viss personligt identifierbar information från dig. Det är helt frivilligt att delta i tävlingar och enkäter, och därför kan du själv välja att lämna ut eller inte lämna ut den begärda informationen. De begärda uppgifterna omfattar normalt kontaktuppgifter (t.ex. namn och adress) och demografiska uppgifter (t.ex. postnummer). Vi använder de här uppgifterna för att meddela tävlingsvinnare och dela ut priser, för att övervaka webbplatstrafiken och för att anpassa webbplatsen.

Vi kan använda en tredjepartstjänsteleverantör för att genomföra enkäter eller tävlingar. Det företaget kan vid sådana tillfällen inte använda våra användares personligt identifierbara information för något annat syfte. Vi delar inte personligt identifierbar information som du lämnar i samband med en tävling eller enkät med andra tredje parter utan att fråga dig i förväg.

“Spåra inte&rdquo. Signaler    

Observera att dina webbläsarinställningar kan låta dig automatiskt överföra en “Spåra inte” signal till webbplatser och onlinetjänster du besöker. Det finns ingen konsensus inom branschen vad gäller betydelsen av “Spåra inte” i det här sammanhange4t. Som många webbplatser och onlinetjänster ändrar vi för närvarande inte vår praxis när vi mottar en “Spåra inte”-signal från en besökares webbläsare. För att läsa mer om “Spåra inte,” kan du besöka (www.allaboutdnt.com).  

Riktade annonser 

GoDaddy kan komma att visa riktade, eller intressebaserade, erbjudanden till våra kunder baserat på de produkter som kunden för närvarande innehar.  Dessa erbjudanden visas som olika webbannonser för produkter.  Inga personuppgifter eller platsinformation samlas in i dessa produktbanners för att skapa en profil om dina aktiviteter eller delas med utomstående annonsföretag.

Vi samarbetar också med tredje part som sköter vår reklam på andra webbplatser.   Våra utomstående partners kan använda tekniker såsom cookies för att samla in information om dina aktiviteter på denna och andra webbplatser i syfte att visa reklam för dig som grundar sig på din surfning och dina intressen på nätet och för att mäta reklamens effektivitet.  Om du vill avanmäla intressebaserad reklam klicka här [eller om du befinner dig inom EU klickar du här]. Observera att du även i fortsättningen kommer att få generisk reklam.

Vi använder även ett verktyg som heter Sizmek för att placera en cookie åt oss.  Den här cookien samlar in anonyma uppgifter som hjälper oss att visa riktade annonser och förbättra effektiviteten för vår reklam på andra webbplatser.  För att välja bort användningen av Sizmek klickar du här  (eller här om du befinner dig inom EU ). Observera att även om du avanmäler dig från riktade annonser innebär det inte att annonser helt och hållet slutar att visas för dig.  Även i fortsättningen kommer du att få se generisk reklam.  

Tell-A-Friend

Om en användare väljer att använda vår hänvisningstjänst för att tipsa en vän om vår webbplats eller mobilapplikation ber vi användaren att lämna vännens namn och e-postadress. GoDaddy skickar automatiskt en e-postinbjudan om att besöka vår webbplats till vännen. GoDaddy lagrar denna information endast i syfte att skicka denna enda e-postinbjudan. Vännen kan kontakta GoDaddy på privacy@godaddy.com för att begära att denna information tas bort från vår databas.  Om du tror att någon av dina kontakter har gett oss personlig information om dig och du vill att den ska tas bort från vår databas, kontakta oss på privacy@godaddy.com.

Vad händer med min personligt identifierbara information om jag säger upp mitt GoDaddy konto?

När ditt GoDaddy konto sägs upp (antingen frivilligt eller ofrivilligt) får all personligt identifierbar information status ”avaktiverat” i samtliga berörda GoDaddy databaser. Dock innebär avaktivering av ditt konto inte att din personligt identifierbara information tagits bort helt ifrån databasen. Vi behåller och använder din personligt identifierbara information i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag, lösa tvister eller fullgöra våra avtal.

Uppdatera dina uppgifter 

Du kan ändra eller uppdatera din kontoinformation eller när som helst välja bort att få meddelanden från oss och våra partners genom att gå till ditt Konto online (Kontoinställningar > Kontaktinställningar). 

Observera att där din personliga information är skäligt nödvändig för att tillhandahålla de produkter eller tjänster du har köpt, eller för att sköta vårt nätverk, krävs insamling och användning av, samt upplysning om personlig information och du kan inte välja bort eller ta bort informationen utan att avsluta dina produkter/tjänster.  Om din personliga information inte är skäligt nödvändig för att tillhandahålla de tjänster du har begärt eller sköta vårt nätverk, har du möjlighet att återta ditt medgivande genom att avanmäla dig.  Om du till exempel uttryckligt har gett medgivande för användning av en viss produkt eller vissa tjänster av marknadsföringsskäl kan du om du vill avanmäla dig senare.  Likaså kan du gå till Kontaktinställningar i dina Kontoinställningar för att avanmäla att vi använder din personliga information i diverse marknadsföringskommunikation, inklusive telemarketing och adresserad e-postmarknadsföring, eller elektroniska reklammeddelanden som e-post och SMS-meddelanden. 

Åtkomst

På anmodan kommer vi att förse dig med information om huruvida vi har, eller å tredje parts vägnar bearbetar dina personuppgifter.  Du kan ha åtkomst till, korrigera eller begära att dina personuppgifter tas bort genom att kontakta oss på någon av adresserna nedan: 

  1. Nå ditt Konto online (Kontoinställningar > Kontaktinställningar) [*Observera att detta inte är ett alternativ till avaktivering]
  2. Du kan skicka brev till GoDaddy på följande postadress:
    14455 North Hayden Road, Suite 219, Scottsdale, AZ 85260 USA
  3. Du kan ringa oss på: (480) 505-8877
  4. Du kan skicka ett e-postmeddelande till hq@godaddy.com

För att avaktivera ditt konto kontaktar du vårt Supportteam för snabbast service på (480) 505-8877. Om du är en internationell kund finns en lista med våra supporttelefonnummer här. Vi har följande alternativ för att ändra, avsluta eller modifiera din kontoinformation eller kontaktinställningar.

Vi kommer att besvara din begäran om åtkomst eller att ändra eller inaktivera uppgifter inom trettio (30) dagar. 

Överföra data utomlands

Om du besöker den här webbplatsen från ett annat land än det land där våra tjänster finns kan din kommunikation med oss resultera i överföring av information över gränserna.  Genom att besöka den här webbplatsen och kommunicera elektroniskt med oss ger du ditt medgivande till sådan överföring.

Efterlevnad av lagar och brottsbekämpning

Vi samarbetar med myndigheter, polis och privata aktörer för att se till att lagstiftningen följs. Vi kommer att lämna ut all information om dig till myndigheter, polis eller privata aktörer i den utsträckning som vi efter eget omdöme anser är nödvändigt eller lämpligt i samband med anspråk eller rättsprocesser (däribland men utan begränsning stämningar), för att skydda vår egendom och rättigheter, eller tredje parts egendom och rättigheter, för att skydda allmänhetens eller en persons säkerhet, eller för att förhindra eller stoppa en aktivitet som vi anser vara olaglig eller oetisk. Vi kommer också att dela din information i den utsträckning som är nödvändigt för att uppfylla ICANN:s regler, förordningar och policyer.

Om vi har laglig rätt att göra så kommer vi att i rimligaste mån meddela dig om vi som ett led i en rättsprocess måste lämna ut dina personuppgifter till tredje part.

Ändrad praxis

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna sekretesspolicy. Om vi bestämmer oss för att ändra sekretesspolicyn kommer vi att lägga upp ändringarna i denna sekretesspolicy och på andra platser som vi anser lämpliga, så att du är medveten om vilken information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter vi yppar den.

Om vi gör några väsentliga förändringar i policyn meddelar vi detta här, via e-post eller i form av ett meddelande på startsidan minst 30 dagar innan ändringen träder i kraft.

Kontakta vår webbplats

Om du har frågor om vår sekretesspolicy, praxis för den här webbplatsen eller vår mobilapp eller din användning av den här webbplatsen eller vår mobilapp kontaktar du oss på:

GoDaddy
ATTN: Web Team
14455 North Hayden Rd.
Suite 219
Scottsdale, AZ, 85260, U.S.A.


2017-01-17
© 2014-2017 GoDaddy.com, LLC